Hållbara begravningsbinderier till en personlig begravning

Jag erbjuder begravningsbuketter, kransar och andra arrangemang årets alla månader.

Arrangemangen är isäsong d.v.s. bundna av det naturen eller odlingen erbjuder just då. På vintern kan det vara en kombination av färskt grönt material, torkade blommor och kanske några svenkodlade tulpaner. Jag undviker importerade blommor för att jobba så miljövänligt som möjligt. Kransstommar och andra stommar är av miljövänligt fibre floral, halmstommar eller handbundna stommar av grenar.


Nedan finns några exempel på buketter och kransar som jag gjort. Det finns inga regler för hur blommorna skall se ut på en begravning utan det är fritt fram att tänka ut ett arrangemang som du tycker passar den avlidna personen. Kanske hade hen en favoritblomma eller kanske vill du hämta blommor från en viktig plats som vi sen kan inkludera i arrangemanget. Priset beror lite på storlek på arrangemanget. Men en krans kostar mellan 1000 kr och 3000 kr beroende på storlek och innehåll. Välkommen att ta kontakt så kan vi tillsammans resonera om ett pris och hur du vill utforma dina avskedsblommor. 

Exempel på stående begravnings-bukett april-maj.

Exempel på bergravningskrans

februari - april.

Begravningskrans i säsong närodlat begravningsblommor miljö

Exempel på begravningskrans

juli - september.

Exempel på urnkrans i torkat material för vintersäsong.

Exempel på stående begravnings-

bukett juni - juli

Exempel på bergravningskrans

februari - april.

Begravningskran i säsong närodlat miljö

Exempel på begravningskrans

juli - november.

Exempel på begravningskrans i torkat material för vintersäsong.

Exempel på handbukett

juni -sep

Exempel på bergravningskrans

mars - april.

krans i säsong november stomme av grenar och mossa. hållbar begravningskrans

Exempel på bergravningskrans

september-oktober.